e77乐彩最新官网

    
公棚动态

潮州市爱亚卡普信鸽公棚认领启事11

发表时间:2019-08-14 10:43:39   浏览数:194   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

   今早回笼1羽往年成绩鸽,名次:373名,环号为:2015-19-0015978 灰;请鸽主见启事后带有效证件(入赏鸽带奖状)速到公棚办理认领手续。联系电话:13413702951。

                             

 

                       潮州市爱亚卡普信鸽公棚                 

                             2019。8。14

评论列表
该信息禁止评论